[neidio i'r prif gynnwys | skip to main content]

Llyfrau Cymraeg a Llyfrau Saesneg | Welsh Books & Welsh Interest Books: Siop Lyfrau Ar-Lein Gwasg Carreg Gwalch Online Bookshop


Baner Gwasg Carreg Gwalch Banner

Sel Gwasg Carreg Gwalch Sale

Mae gan Wasg Carreg Gwalch waith achlysurol a chroesewir Golygyddion testun i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth (myrddin@carreg-gwalch.com)

Croeso

Lawrlwytho llyfryddiaeth Llafar Gwladi wefan Gwasg Carreg Gwalch, cyhoeddwyr dewis eang o lyfrau darllen Cymraeg a llyfrau Saesneg difyr i blant, oedolion ac ymwelwyr Cymru.

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaeth eFarchnad, felly cewch archebu'r llyfrau dros y wê yn ddiogel.

Defnyddiwch y ddewislen ar y chwith i ddod o hyd i'r llyfrau sydd o ddiddordeb i chwi.

FacebookOs na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

Welcome

Cludiant am ddim ar bob archeb dros 15 punt i'r Deyrnas Unedig | Free delivery on all UK orders over 15 poundsto the Gwasg Carreg Gwalch website, publishers of a wide range of Welsh books and Welsh interest books for adults, children and visitors to Wales.

This website offers an online shopping service, so you can order the books you want securely online. Use the navigation menu on the left to find books that are of interest to you.

If you are unable to find what you are looking for, then please contact us and we'll be happy to help.

Y Llyfrau Diweddaraf | The Latest Book Releases

 • Hawl i Fyw - Hunangofiant Irfon Williams

  Hawl i Fyw - Hunangofiant Irfon Williams

  Dyma stori dyn dewr, penderfynol - dyn a fynnodd yr hawl i fyw. Daeth Irfon Williams o Fangor yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru pan drafododd ei ddeiagnosis o ganser y coluddyn ar y cyfryngau.

  £6.95

 • Melysach Cybolfa

  Melysach Cybolfa

  Yn dilyn ei chyfrol gyntaf, Melysgybolfa Mari, dyma gasgliad arall o straeon dwys, doniol a difyr. O brofiadau bore oes a throeon trwstan i straeon a'u gwreiddiau'n ddwfn yn y traddodiad llafar.

  £8.00

 • Straeon y Fferm

  Straeon y Fferm

  Casgliad o ddeg stori hwyliog gyda lluniau lliwgar, llachar sy'n addas iawn i ddarllenwyr cynnar.

  £6.95

 • Dan ei Adain

  Dan ei Adain

  Llyfr y Mis: Hydref 2017 Pan gaiff Ditectif Sarjant Jeff Evans gyfarwyddyd i gymryd Lowri Davies, y Ditectif Brif Arolygydd newydd, ifanc, o dan ei adain, mae'n rhagweld cyfnod cythryblus.

  £8.50

 • Alys Eto

  Alys Eto

  Cyfres newydd! Yr ail lyfr yng nghyfres Alys a Megan! Mae ffrindiau gorau ANGEN bod gyda'i gilydd. Addasiad Cymraeg Eleri Huws o Alice Again gan Judi Curtin.

  £5.99

 • Gethin Nyth Bran

  Gethin Nyth Bran

  Llyfr y Mis i Blant: Hydref 2017 Nofel ffantasi gyffrous sy'n plethu dau fyd. Mae bywyd yn boen i Gethin, 13 oed, ym Mhontypridd.

  £5.99

 • Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

  Coleg Madryn - Ysgol Amaethyddol Gyntaf Cymru 1913-1952

  an agorwyd Ysgol Amaethyddol Madryn yn Llŷn ym mis Mehefin 1913 yn ganolfan breswyl ar gyfer addysg amaethyddol, hi oedd y gyntaf o'i bath yng Nghymru.

  £6.50

 • Simply Strolling

  Simply Strolling

  Easy flat walks in North Wales; town strolls, country and riverside or lakeside ambles; even a flat stroll at 1,200 feet ; no bogs, stiles, steep climbs or scrambles; always a place to stop for a break; distances are between 2 and almost 5 miles (3-8 kilometres); logos will be used; detailed, full colour maps and images of the stroll.

  £7.00

 • Cyfres Celc Cymru: Sbrigyn o Gelyn Coch

  Cyfres Celc Cymru: Sbrigyn o Gelyn Coch

  Dewch i ddathlu'r Nadolig yng nghwmni William Owen! Yn y gyfrol hyfryd hon (lliw llawn) mae'r dewin geiriau o Borth-y-gest, yn ei ffordd ddihafal a difyr ei hun, yn dathlu pob agwedd o'r ŵyl o ddramu'r geni i ailgylchu anrhegion.

  £5.95

 • 100 Lle i'w Gweld Cyn Brexit

  100 Lle i

  Casgliad yw hwn o ryfeddodau Ewrop llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed oll yn deilwng i'w profi cyn bod teithio yn Ewrop, i ni Brydeinwyr, yn mynd yn anoddach.

  £8.00

 • Rhinogydd - Ancient Routes and Old Roads

  Rhinogydd - Ancient Routes and Old Roads

  Jean Napier presents various aspects of the local history of the Rhinogydd mountains, an area littered with the remains of human habitation dating back centuries. We are led along drovers' routes, old coaching roads, derelict gold mines and ancient tombs, with striking photographs of a magnificent landscape.

  £5.95

 • Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl

  Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl

  Dwy stori ddigri i godi gwn. Y pumed mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen', wedi eu hanelu at blant 6+ oed. Mae'r ddwy ddwy stori ffraeth a difyr yn cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu nhw.

  £4.99

 • Ar Goll ac Alwena Breichia Tena

  Ar Goll ac Alwena Breichia Tena

  Dwy stori fer ddigri i godi gwn mewn un gyfrol ar gyfer plant bach gan Anni Llŷn.

  £4.99

 • Atgofion Oes Ymysg y Campau

  Atgofion Oes Ymysg y Campau

  'Na, dydw i ddim eisiau ysgrifennu hunangofiant, meddai Alun Wyn Bevan, 'ond mae gen i lawer o atgofion rwy'n eu trysori o ymwneud 'r campau ar hyd fy oes.

  £8.50

 • Straeon Hud a Lledrith y Celtiaid

  Straeon Hud a Lledrith y Celtiaid

  Casgliad hardd, llawn lluniau lliw, o 10 stori o'r gwledydd Celtaidd: Cymru, Llydaw, Iwerddon, Ynys Manaw, Cernyw, Yr Alban.

  £9.95

 • Plygain Olaf, Y

  Plygain Olaf, Y

  A hithau ar drothwy'r Nadolig, mae'r Arolygydd Daf Dafis yn edrych ymlaen at ymlacio yng nghwmni ei deulu bach. Ond pan gaiff academydd blaenllaw ei lofruddio yn un o wasanaethau Plygain cynta'r tymor, mae'r gobaith hwnnw yn prysur ddiflannu.

  £9.00

 • 'The Enemy Within' - German Pow's and Civilians in North Wales During WW1

  In this, his third First World War related book, with the emphasis on the northern part of Wales, Robert H. Griffiths provides fresh insights into a plethora of themes and topics which make for absorbing reading.

  £8.50

 • Story of Wales, The - Histories and Ballads

  Story of Wales, The - Histories and Ballads

  A collection of stories and ballads that take us to every period in Welsh history, and to every corner of the land, in a celebratory weave of the story of Wales through the centuries. centuries.

  £12.50

 • Gawn Ni Stori?

  Gawn Ni Stori?

  Casgliad o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Ymysg y straeon mae hanes y Brenin Arthur, Jemeima Niclas, Dewi Sant, Gwrachod Llanddona, Gwenllian, Barti Ddu a llawer mwy.

  £13.50